Chúc Tết gia súc và những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Chúc Tết gia súc và những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Giải trí 5 tháng trước

Tại hầu hết quốc gia trên thế giới, người dân đón năm mới vào ngày 1/1. Một số nơi cầu may bằng các phong tục kỳ lạ như ăn nho, ném đồ, đánh nhau hay chúc Tết gia súc.