Con đường từ cậu bé thất học năm 12 tuổi trở thành đại gia "khoe vàng" của Phúc XO

Con đường từ cậu bé thất học năm 12 tuổi trở thành đại gia "khoe vàng" của Phúc XO

Sống+ 1 năm trước

Khi nào xuất hiện trước đám đông, truyền thông, Phúc đều "treo" trên người đủ các lại vòng vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, thậm chí là cả mũ vàng. Thời điểm nhiều nhất, Phúc XO đeo khoảng 17kg vào trên người.

Số vàng Phúc XO hay đeo trên người thật sự đáng giá bao nhiêu tiền ?

Số vàng Phúc XO hay đeo trên người thật sự đáng giá bao nhiêu tiền ?

Sống+ 1 năm trước

Phúc XO được biết đến là người đeo nhiều vàng nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Khi nào xuất hiện trước đám đông, truyền thông, Phúc đều "treo" trên người đủ các lại vòng vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, thậm chí là cả mũ vàng.