Thời tiết Trung Quốc âm 43 độ, trứng chiên bị đóng băng trên chảo

Thời tiết Trung Quốc âm 43 độ, trứng chiên bị đóng băng trên chảo

Giải trí 1 năm trước

Từ quần áo, nước suối hay cả trứng chiên, mọi thứ đều bị đóng băng dưới cái lạnh âm 43 độ tại nhiều thành phố ở Trung Quốc.