Quân A.P: "Nhờ những lùm xùm gần đây nên được khán giả biết nhiều hơn"

Quân A.P: "Nhờ những lùm xùm gần đây nên được khán giả biết nhiều hơn"

Yeah1 Show 1 năm trước

Quân A.P: "Nhờ những lùm xùm gần đây nên được khán giả biết nhiều hơn"