Độc đáo quan tài "hữu cơ" hình quả trứng, biến xác thành cây cối

Độc đáo quan tài "hữu cơ" hình quả trứng, biến xác thành cây cối

Sống+ 1 năm trước

Trong tương lai, những chiếc quan tài hữu cơ này có thể giúp cho cây cối phát triển, từ đó giảm bớt được chi phí an táng, tạo nên 1 việc làm vô cùng ý nghĩa. Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng, những chiếc quan tài truyền thống sẽ được thay thế bằng những quả trứng hữu cơ, chôn xuống lòng đất và nuôi dưỡng cây trồng.