Cùng tham quan biệt thự trắng 20 tỷ của ca sĩ Quang Hà ở Hà Nội

Cùng tham quan biệt thự trắng 20 tỷ của ca sĩ Quang Hà ở Hà Nội

Giải trí 1 năm trước

Ca sĩ tự lên ý tưởng cải tạo, thiết kế không gian sống gần 200 m2 ở Long Biên, Hà Nội.