SAO HÁT, HÁT SAO?: Quang Hùng MasterD tỏ tình bằng tiếng Thái, live "Dễ đến dễ đi"

SAO HÁT, HÁT SAO?: Quang Hùng MasterD tỏ tình bằng tiếng Thái, live "Dễ đến dễ đi"

Giải trí 8 tháng trước

Những thử thách của SAO HÁT, HÁT SAO? liệu có làm khó Quang Hùng không?