Đốt cùng lúc 12.000 que diêm cháy sáng như pháo bên trong chai Coca

Đốt cùng lúc 12.000 que diêm cháy sáng như pháo bên trong chai Coca

Giải trí 1 năm trước

Thí nghiệm đã tạo ra một hiệu ứng cháy nổ thú vị khi bỏ 12.000 que diêm vào bên trong chai Coca và đốt chúng cùng một lúc.