Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

Good Vibe 1 năm trước

Cứ đến ngày 8 tháng 3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được tôn vinh và dành tặng những gì tốt đẹp nhất. Nhưng không phải ai cũng biết được lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ.