Từ khoá: Quyển sách

Bill Gates làm gì để nhớ hết những thứ ông đọc?

Bill Gates làm gì để nhớ hết những thứ ông đọc?

Lifestyle 08:00 08/03/2019

Nếu bạn đọc đủ sách, các chi tiết có sự đồng điệu sẽ khiến việc ghi nhớ dễ hơn. Bill Gates cho rằng nên đọc theo khung tư duy thay vì riêng từng quyển sách.