Chi tiết MacBook Air 2018 - màn hình Retina, có Touch ID, pin cả ngày

Chi tiết MacBook Air 2018 - màn hình Retina, có Touch ID, pin cả ngày

Công nghệ 9 tháng trước

MacBook Air mới nhận được nhiều nâng cấp với thiết kế mỏng nhẹ hơn, màn hình đẹp cùng cấu hình cao. Tuy nhiên, giá bán sẽ là rào cản của sản phẩm này.