Lý Nhã Kỳ đẹp long lanh trong clip quảng bá du lịch Rumani

Lý Nhã Kỳ đẹp long lanh trong clip quảng bá du lịch Rumani

Giải trí 6 tháng trước

Tháng 8/2018, Lý Nhã Kỳ vinh dự trở thành Lãnh sự danh dự trẻ nhất của Rumani, cô là người đứng đầu văn phòng Lãnh sự Rumani tại TP HCM.