Samsung giới thiệu loạt Robot thông minh phục vụ đời sống

Samsung giới thiệu loạt Robot thông minh phục vụ đời sống

Công nghệ 1 năm trước

Những mẫu robot được Samsung giới thiệu bao gồm Samsung Bot Care, Samsung Bot Air, Samsung Bot Retail...phục vụ cho các công việc trong cuộc sống hàng ngày của người dùng.