Vì sao "sao chổi" lại được xem là điềm xấu ?

Vì sao "sao chổi" lại được xem là điềm xấu ?

Sống+ 1 năm trước

Người ta hay nói sao chổi là điềm xấu, vậy tại sao "sao chổi" lại được gọi là điềm xấu bạn có biết không?