Cô gái với hai con gọi vốn với 5 tỷ đầu tư từ Shark Việt và Shark Linh

Cô gái với hai con gọi vốn với 5 tỷ đầu tư từ Shark Việt và Shark Linh

Lifestyle 11 tháng trước

Với vốn kiến thức về thuyết trình chưa được chuyên nghiệp, nhưng cô gái 2 con đã thuyết phục thành công 2 Shark đầu tư chgo công ty của mình 5 tỷ đồng đổi lấy 36% cổ phần.