Hiệu trưởng nhảy shuffle cùng hàng trăm học sinh tại Trung Quốc

Hiệu trưởng nhảy shuffle cùng hàng trăm học sinh tại Trung Quốc

Lifestyle 1 năm trước

Vị hiệu trưởng 40 tuổi của trường tiểu học Xi Guan đã tự học nhảy shuffle và dạy lại cho tất cả học sinh của trường này, với mục đích giúp học sinh rèn luyện sức khẻo cách mới lạ.