Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt thay thế động đất bằng siêu bão nhưng vẫn thảm khốc và đen tối.

Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt thay thế động đất bằng siêu bão nhưng vẫn thảm khốc và đen tối.

Giải trí 1 năm trước

Để phù hợp với bối cảnh địa lý và kinh phí thực hiện, Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt để thay thế thảm họa động đất ở bản gốc bằng một siêu bão và dĩ nhiên vẫn là một cảnh thiên tai đầy ám ảnh.