Cập nhật: Sẽ không dùng sổ hộ khẩu, quản lý mới bằng số định danh?

Cập nhật: Sẽ không dùng sổ hộ khẩu, quản lý mới bằng số định danh?

Sống+ 3 tháng trước

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo lần hai Luật Cư trú năm 2020, thay thế cho Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi và bổ sung năm 2013. Nội dung thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo là việc bãi bỏ các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú tồn tại nhiều năm nay.