iPhone XS Max đọ camera với Samsung Galaxy Note 9

iPhone XS Max đọ camera với Samsung Galaxy Note 9

Công nghệ 1 năm trước

Tài khoản YouTube - SuperSaf TV vừa tiến hành bài test camera của bộ đôi flagship iPhone Xs Max và Samsung Galaxy Note 9.