Pajama Friends: Kim Jong Kook chia sẻ cảm nghĩ về Song Ji Hyo

Pajama Friends: Kim Jong Kook chia sẻ cảm nghĩ về Song Ji Hyo

Giải trí 10 tháng trước

Mối quan hệ thân thiết của Song Ji Hyo và Kim Jong Kook thật đáng ngưỡng mộ.