Pajama Friends: Kim Jong Kook chia sẻ cảm nghĩ về Song Ji Hyo

Pajama Friends: Kim Jong Kook chia sẻ cảm nghĩ về Song Ji Hyo

Giải trí 1 năm trước

Mối quan hệ thân thiết của Song Ji Hyo và Kim Jong Kook thật đáng ngưỡng mộ.