Sức mạnh ngang tầm bom nguyên tử của nữ siêu anh hùng Captain Marvel

Sức mạnh ngang tầm bom nguyên tử của nữ siêu anh hùng Captain Marvel

Giải trí 1 năm trước

Captain Marvel sắp xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài khả năng chiến đấu phi thường, cô còn có thể bắn năng lượng từ tay và nhận thức thực tế khác với người thường.