A.R.M.Y cười khinh những người từng xem thường BTS ngày xưa giờ "lật mặt", xu nịnh nhóm hết lời

A.R.M.Y cười khinh những người từng xem thường BTS ngày xưa giờ "lật mặt", xu nịnh nhóm hết lời

Giải trí 1 năm trước

Khi còn là tân binh thì bị nhiều người bắt nạt, đến khi nổi tiếng rồi thì những người đó lại quay sang "bắt quàng làm họ". Đây chính là câu chuyện của BTS.