Hậu trường tập luyện cười ra nước mắt của Táo Quân 2019

Hậu trường tập luyện cười ra nước mắt của Táo Quân 2019

Giải trí 2 năm trước

Dàn nghệ sĩ miền Bắc gồm: Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung, Xuân Bắc vẫn đang tích cực tập luyện cho Táo Quân 2019.