Chiêm ngưỡng xe thám hiểm sao Hỏa Mars Rover chạy điện đồ sộ của NASA

Chiêm ngưỡng xe thám hiểm sao Hỏa Mars Rover chạy điện đồ sộ của NASA

Công nghệ 3 năm trước

Mars Rover sở hữu thiết kế hầm hố, có thể chạy ở tốc độ từ 16-24 km/h ở sao Hỏa.

InSight hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa

InSight hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa

Giải trí 3 năm trước

Video mô phỏng InSight hạ cánh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa