Những lần liều mạng, suýt chết của Thành Long trên phim trường

Những lần liều mạng, suýt chết của Thành Long trên phim trường

Giải trí 1 năm trước

Một trong những điểm tạo nên thương hiệu Thành Long là việc ông không sử dụng diễn viên đóng thế trong những cảnh quay cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.