CEO Apple muốn đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ iPhone cũ, người dùng sẽ được đổi Iphone mới và tặng kèm 100USD

CEO Apple muốn đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ iPhone cũ, người dùng sẽ được đổi Iphone mới và tặng kèm 100USD

Sống+ 1 năm trước

Trên hành trình cải thiện môi trường, Apple muốn đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ thiết bị cũ để tái chế, kể cả iPhone.Mới đây, CEO Apple đã chia sẻ với trang GQ về tham vọng và trách nhiệm trong công cuộc cải thiện môi trường và bảo vệ Trái Đất.