Bằng Kiều, Thu Phương song ca Hongkong1 tại Xuân Tình

Bằng Kiều, Thu Phương song ca Hongkong1 tại Xuân Tình

Giải trí 1 năm trước

Hai giọng ca kỳ cựu khoác lên tấm áo mới cho ca khúc nổi tiếng năm 2018.