Gạo nếp gạo tẻ tập 80: Hân khóc lóc, đòi mẹ bán nhà gấp để cứu mình

Gạo nếp gạo tẻ tập 80: Hân khóc lóc, đòi mẹ bán nhà gấp để cứu mình

Giải trí 8 tháng trước

Chứng kiến con gái hỗn láo, vô tâm, ích kỷ, ông Vương tuyên bố không bán nhà, để Hân phải chịu khổ mới có thể thức tỉnh.