Khách sạn đẹp như thủy cung dưới Ấn Độ Dương giá 50.000 USD/đêm

Khách sạn đẹp như thủy cung dưới Ấn Độ Dương giá 50.000 USD/đêm

Giải trí 1 năm trước

50.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) là số tiền bạn phải bỏ ra để trải nghiệm 1 đêm tại khách sạn đẹp như thủy cung, tọa lạc ở độ sâu gần 5 m dưới mực nước biển, giữa Ấn Độ Dương.