Chai nước rực sáng khi tiếp xúc với dòng điện 1 triệu vôn

Chai nước rực sáng khi tiếp xúc với dòng điện 1 triệu vôn

Giải trí 5 tháng trước

Một anh chàng đã thử dẫn dòng điện 1 triệu vôn qua nước lọc. Dòng điện quá lớn khiến chai nước liên tục phát ra những tia lửa điện bên trong.