Khi công nghệ VR được áp dụng vào việc tiêm chích các trẻ nhỏ

Khi công nghệ VR được áp dụng vào việc tiêm chích các trẻ nhỏ

Công nghệ 1 năm trước

Trong vài năm qua, công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là liệu pháp điều trị hiệu quả cho những triệu chứng ám ảnh hay nỗi sợ hãi to lớn vốn luôn tồn tại ở mỗi con người.