Từ khoá: Toàn Thế Giới

Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Công nghệ 18:00 14/11/2018

Hệ thống bồn cầu thế hệ mới mang tên Nano Membrane Toilet do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ kinh phí được dự đoán sẽ hỗ trợ tích cực cho những quốc gia nghèo trên toàn thế giới.