Quất hồ lô tiền triệu hết hàng trước Tết

Quất hồ lô tiền triệu hết hàng trước Tết

Lifestyle 1 năm trước

Nhờ ý tưởng độc đáo ép quất cảnh Tết ra quả hình hồ lô, nông dân tại huyện Văn Giang, Hưng Yên không còn hàng để bán trong dịp Tết này.