Tranh chân dung ông Park Hang Seo đấu giá được 10.500 USD

Tranh chân dung ông Park Hang Seo đấu giá được 10.500 USD

Giải trí 1 năm trước

Toàn bộ số tiền 10.500 USD (gần 250 triệu đồng) từ cuộc đấu giá bức tranh chân dung HLV Park Hang Seo đã được ủng hộ quỹ Hiểu về trái tim và hỗ trợ, phát triển họa sĩ trẻ tài năng Việt Nam.