Vạn Lý Trường Thành nặng bao nhiêu tấn?

Vạn Lý Trường Thành nặng bao nhiêu tấn?

Giải trí 1 năm trước

Tổng hợp cân nặng của các công trình nổi tiếng trên thế giới. Đứng đầu danh sách là đập Tam Hiệp với sức nặng hơn 60 triệu tấn, sau đó mới đến Vạn Lý Trường Thành.