Trường mầm non bị tố cho trẻ ăn cơm "mốc"

Trường mầm non bị tố cho trẻ ăn cơm "mốc"

Sống+ 1 năm trước

Trong văn bản kết luận kỷ luật do UBND thị xã Phú Mỹ ban hành, dù khẳng định trường có sai phạm trong việc thu tiền ăn của học sinh nhưng lại không tìm ra bằng chứng về việc cho trẻ ăn cơm mốc do không lưu mẫu thức ăn.