Hương Giang chất vấn Tóc Tiên về việc khóc ở The Voice 2018

Hương Giang chất vấn Tóc Tiên về việc khóc ở The Voice 2018

Showbiz 1 năm trước

Tóc Tiên và Hương Giang cùng tranh luận thẳng thắn trong chương trình Trường Teen.