Đằng sau câu chuyện Tuấn Anh cạo trọc đầu … là vì Xuân Trường

Đằng sau câu chuyện Tuấn Anh cạo trọc đầu … là vì Xuân Trường

Sống+ 1 năm trước

Chỉ vì câu nói của Xuân Trường, Tuấn Anh đã quyết định cắt tóc.