Lời khuyên dành cho tuổi 20: Làm sao để sống sót qua tuổi 20 ?

Lời khuyên dành cho tuổi 20: Làm sao để sống sót qua tuổi 20 ?

Good Vibe 1 năm trước

"Đừng để khi bước sang đầu 3, bạn mới vỗ đầu bóp trán “Sao hồi đó mình không nhận ra sớm hơn”.