Cơ thể bạn có thể bị hack trong tương lai?

Cơ thể bạn có thể bị hack trong tương lai?

Lifestyle 1 năm trước

Nhiều người-máy hiện tại đang sống cùng chúng ta như ai đó có thể cảm nhận màu sắc nhờ vào anten được cấy trên cơ thể hoặc nhận cảnh báo động đất nhờ thiết bị trên tay rung lên.

Những công nghệ tương lai thành hiện thực trong năm 2019

Những công nghệ tương lai thành hiện thực trong năm 2019

Công nghệ 1 năm trước

Xe tự lái, trang phục cung cấp năng lượng hay máy in 3D xây nhà... là ba trong số rất nhiều công nghệ tưởng như xa vời nhưng sẽ được đưa vào áp dụng vào thực tế trong năm 2019.