Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Công nghệ 10 tháng trước

Đoạn timelapse về sự thay đổi địa hình của nhiều nơi trên thế giới trong suốt 32 năm vừa qua.