Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Công nghệ 1 năm trước

Đoạn timelapse về sự thay đổi địa hình của nhiều nơi trên thế giới trong suốt 32 năm vừa qua.