Quốc gia nào sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới?

Quốc gia nào sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới?

Giải trí 5 tháng trước

Bảng xếp hạng lấy số liệu từ trang Trading Economics cho thấy Mỹ là quốc gia trữ nhiều vàng nhất thế giới.