Chú chó Shiba có Instagram riêng, kiếm ra tiền nhờ tài vẽ tranh

Chú chó Shiba có Instagram riêng, kiếm ra tiền nhờ tài vẽ tranh

Giải trí 5 tháng trước

Mỗi bức tranh của chú chó Hunter được bán với giá 50 USD trên trang Etsy.