Nóng: Bộ giáo dục đề nghị cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ dịch bệnh đến hết tháng 2

Nóng: Bộ giáo dục đề nghị cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ dịch bệnh đến hết tháng 2

Sống+ 1 tháng trước

Chiều ngày 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có đề nghị, xem xét cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ hết tháng 2/2020.