Từ khoá: Windows XP

Vì sao quân đội Mỹ vẫn dùng Windows XP?

Vì sao quân đội Mỹ vẫn dùng Windows XP?

Công nghệ 08:00 20/02/2019

Mặc dù Windows XP đã cũ kỹ và không còn được hỗ trợ chính thức, việc nâng cấp hệ điều hành các máy tính quân sự có nhiều rủi ro và tiềm ẩn nguy cơ bảo mật.