50 chiếc iPhone lăn từ trên núi xuống vực

Công nghệ Sang Sang 21/12/2018 04:00

Những chiếc iphone 5c được dán chặt lên bánh xe ôtô để lăn xuống từ ngọn núi cao. Sau đó chúng vỡ tan tành, một số vẫn còn dính trên bánh xe.