Bãi rác khổng lồ ngoài vũ trụ đang dược dọn như thế nào?

Công nghệ Sang Sang 24/02/2019 04:00

Rác vũ trụ bao quanh Trái Đất nhiếu đến mức có khả năng gây ra những vụ va chạm gây nổ ngoài không gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình khám phá vũ trụ của con người.