Bên trong iPhone X có gì??

Công nghệ Sang Sang 04/09/2018 14:00

Thử mổ bụng và thay pin iPhone X, thiết bị dễ dàng thay màn hình hơn các loại iPhone đời cũ