Chi tiết MacBook Air 2018 - màn hình Retina, có Touch ID, pin cả ngày

Công nghệ Sang Sang 31/10/2018 14:00

MacBook Air mới nhận được nhiều nâng cấp với thiết kế mỏng nhẹ hơn, màn hình đẹp cùng cấu hình cao. Tuy nhiên, giá bán sẽ là rào cản của sản phẩm này.