Đôi tay robot hỗ trợ người khuyết tật, điều khiển bằng chính suy nghĩ

Công nghệ Sang Sang 12/12/2018 14:00

Các nhà khoa học đã thử nghiệm đôi tay robot được điều khiển bằng suy nghĩ của người khuyết tật. Chúng có thể tạo ra chuyển động như những đôi tay bình thường.